Wij bieden onze opdrachtgevers een verscheidenheid van diensten aan op het gebied van bouwkundige zaken.

Wij ondersteunen onze opdrachtgevers tijdens het gehele bouwproces, dus vanaf de initiatief- tot en met de onderhoudsfase. Uiteraard kunt u ook een beroep op ons doen voor afzonderlijke disciplines, zoals voor het maken van bouwkundig tekenwerk, een begroting, of voor het schrijven van een bestek.

Ons bureau maakt gebruik van diverse moderne software en apparatuur, waardoor we alle gegevens digitaal en op witdruk (zwart/wit, kleur) in alle formaten (A4 t/m A0) kunnen leveren.

Onze veelzijdigheid maakt ons inzetbaar voor een brede groep opdrachtgevers.

De volgende taken behoren tot de mogelijkheden:
– Schetsontwerp i.s.m. een projectarchitect
– Definitief ontwerp/3D-impressies
– Bestektekeningen
– Aanvraag bouwvergunning (WABO)
– Toetsing bouwbesluit (o.a. ventilatie- en daglichtberekeningen)
– EP- en GPR berekeningen en rapportages
– Constructieberekeningen
– Bestek en begrotingen
– Verkooptekeningen
– Tekenwerk t.b.v. verkoopbrochures
– Begeleiding tijdens het bouwproces (directievoering en toezicht)
– Repro service

architecten

Architecten

Vanaf het goedgekeurde schetsontwerp kunnen wij voor u bestektekeningen uitwerken voor aanvraag omgevingsvergunning met de daarbij behorende EPG berekeningen, MPR GPR berekeningen, toetsing bouwbesluit, brandveiligheid, enz. van ieder project.

Read more

istock_000018444654large

Particulieren

Vanaf het goedgekeurde schetsontwerp kunnen wij voor u bestektekeningen uitwerken voor bouwaanvraag (WABO) met de daarbij behorende EP berekeningen, GPR berekeningen, toetsing bouwbesluit, brandveiligheid enz., van ieder project.

Read more

bouwbedrijf

Bouwbedrijven

Hoe beter de voorbereiding voor aanvang van de bouw des te beter zal deze verlopen. Om de afdeling werkvoorbereiding te ontlasten kunnen wij u van dienst zijn met het vervaardigen van alle benodigde werktekeningen.

Read more

projectontwikkeling

Projectontwikkeling

Vanaf het begin bij het ontwikkelen van uw nieuwe projecten kunnen we uw ideeën visualiseren in de vorm van tekenwerk van massastudies, 3d-visualisaties, het opzetten van verkavelingsplannen e.d.

Read more