Totstand Bouwkundige Service biedt haar opdrachtgevers een verscheidenheid van diensten aan op het gebied van bouwkundige zaken.

Totstand ondersteunt haar opdrachtgevers tijdens het gehele bouwproces, dus vanaf de initiatief- tot en met de onderhoudsfase. Uiteraard kunt u ook een beroep op ons doen voor afzonderlijke disciplines, zoals voor het maken van bouwkundig tekenwerk, een begroting, of voor het schrijven van een bestek.

Totstand maakt gebruik van diverse moderne software en apparatuur, waardoor we alle gegevens digitaal en op witdruk (zwart/wit, kleur) in alle formaten (A4 t/m A0) kunnen leveren.

De veelzijdigheid maakt Totstand inzetbaar voor een brede groep opdrachtgevers.

De volgende taken behoren tot de mogelijkheden:
- Schetsontwerp i.s.m. een projectarchitect
- Definitief ontwerp/3D-impressies
- Bestektekeningen
- Aanvraag bouwvergunning (WABO)
- Toetsing bouwbesluit (o.a. ventilatie- en daglichtberekeningen)
- EP- en GPR berekeningen en rapportages
- Constructieberekeningen
- Bestek en begrotingen
- Verkooptekeningen
- Tekenwerk t.b.v. verkoopbrochures
- Begeleiding tijdens het bouwproces (directievoering en toezicht)
- Repro service