Zorgcomplex Overasselt

Zorgcomplex Overasselt

Het plan van Zorgcomplex Overasselt is uitgewerkt vanaf het definitief ontwerp tot en met uitvoeringstekeningen en daarnaast is er gezorgd voor bouwbegeleiding.

Overasselt is een kerkdorp van ongeveer 2.000 inwoners in de gemeente Heumen. Zij heeft een levende gemeenschap met een rijk verenigingsleven en vele vrijwilligers die op diverse fronten actief zijn. Een wens van het bewonersplatform is dat wie in Overasselt geboren is en oud wordt daar ook tot het einde kan blijven. Men wil ook het voorzieningenniveau op peil houden. Het agrarisch museum is al lang op zoek naar uitbreidingsmogelijkheden en de gemeente zoekt naar mogelijkheden om Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) initiatieven tot bloei te brengen.

Deze initiatieven hebben elkaar gevonden en worden nu gerealiseerd in Buurderij de Lage Hof. Doelstelling van Buurderij de Lage Hof is de versterking van de sociale infrastructuur en participatie van kwetsbare burgers in de samenleving.

Op het terrein van een oude boerderij aan het rand van het dorp worden de volgende voorzieningen gerealiseerd:

  • Het agrarisch museum De lage hof (voorheen agrarisch museum De Garstkamp)
  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voorzieningen
  • Faciliteiten voor het vrijwilligerswerk
  • Mogelijkheden voor welzijn-, zorg-, en (commerciële-)dienstverleners om spreekuur te houden
  • Dagverzorging voor (dementerende) ouderen
  • Open eettafel
  • Wonen voor dementerende ouderen en (ouder wordende) mensen met een verstandelijke beperking
  • Logeermogelijkheden
  • (zorg) appartementen